Puedes ver el contenido público del proyecto. Puede existir más contenido, para verlo solicita acceso al proyecto.

Iniciar sesión y solicitar acceso Registrarse y solicitar acceso

Kurs Piękny umysł

Wprowadzenie

Kurs Piękny umysł zawiera wszystkie moduły i rozdziały podręcznika, opracowane w ramach projektu. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:www.beautifulmindproject.eu

Struktura

Kurs jest podzielony na 3 moduły:

  1. Mnemotechniki i szybkie czytanie
  2. Sprawny umysł, sprawne ciało
  3. Życie i uczenie się w społeczeństwie sieciowym

Każdy moduł składa się z kilku rozdziałów, scenariuszy oraz kart pracy.

Metodologia

Kurs ma charakter indywidualny, co oznacza, że nie ma jasno wyznaczonego początku ani końca. Można zacząć naukę od dowolnego modułu i pobrać jedynie wybrane arkusze.

W ramach kursu zapewniamy dostęp do forum, do którego można dołączyć, by dzielić się przemyśleniami lub zadawać pytania. Forum to wirtualna sala lekcyjna. Zachęcamy także do zaprezentowania siebie i swojej instytucji oraz dzielenia się doświadczeniem.

Kontakt: CENTER OF BUSINESS SYNERGY.

Poczta: project@csb.info.pl

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej ze środków programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (KA2), nr 2014-1-PL01-KA204-003504. Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.