Sie können die öffentlichen Inhalte sehen. Es gibt womöglich noch mehr Inhalte. Um diese sehen zu können, fordern Sie die Freischaltung an.

Einloggen und Zugang anfordern Registrieren und Zugang anfordern

Kurs Piękny umysł

Wprowadzenie

Kurs Piękny umysł zawiera wszystkie moduły i rozdziały podręcznika, opracowane w ramach projektu. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:www.beautifulmindproject.eu

Struktura

Kurs jest podzielony na 3 moduły:

  1. Mnemotechniki i szybkie czytanie
  2. Sprawny umysł, sprawne ciało
  3. Życie i uczenie się w społeczeństwie sieciowym

Każdy moduł składa się z kilku rozdziałów, scenariuszy oraz kart pracy.

Metodologia

Kurs ma charakter indywidualny, co oznacza, że nie ma jasno wyznaczonego początku ani końca. Można zacząć naukę od dowolnego modułu i pobrać jedynie wybrane arkusze.

W ramach kursu zapewniamy dostęp do forum, do którego można dołączyć, by dzielić się przemyśleniami lub zadawać pytania. Forum to wirtualna sala lekcyjna. Zachęcamy także do zaprezentowania siebie i swojej instytucji oraz dzielenia się doświadczeniem.

Kontakt: CENTER OF BUSINESS SYNERGY.

Poczta: project@csb.info.pl

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej ze środków programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (KA2), nr 2014-1-PL01-KA204-003504. Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.